ER TESTING TRYGT?

Forskning over mer enn 50 år på titusener av subjekter viser at kondisjonstesting er en trygg prosedyre med minimalt antall komplikasjoner. Dette gjelder til og med for pasientgrupper med alvorlig hjerte/kar lidelser i høyrisikosonen.

Statistikk fra forskningslitteraturen viser til 1 komplikasjon per 10 000 test. Det betyr i praksis at vi måtte testet non-stop hele arbeidsuken, 52 uker i i året, i >5 år for å møte på en komplikasjon.

Selv for de mest utsatte risiko-gruppene med høy alder, hjertesvikt, hypertrofisk kardiomyopati, pulmonær hypertensjon og aortisk stenose, skjer det komplikasjoner i mindre enn 0,2% av tilfellene. Den vanligste komplikasjonen hos denne gruppen er forhøyet puls etter testing.

Forskningslitteraturen konkluderer derfor med at kondisjonstesting er en trygg prosedyre med høy klinisk verdi.

+47 45 43 87 21 

Kilengaten 18,  3117, Tønsberg

  • Instagram
  • Facebook Social Ikon

Org.nr: 821 810 302