ER TESTING TRYGT?

Skjermbilde 2018-10-08 kl. 09.50.53.png

Forskning over mer enn 50 år på titusener av subjekter viser at kondisjonstesting er en trygg prosedyre med minimalt antall komplikasjoner. Dette gjelder til og med for pasientgrupper med alvorlig hjerte/kar lidelser i høyrisikosonen.

Skjermbilde 2018-10-08 kl. 09.50.53.png

Statistikk fra forskningslitteraturen viser til 1 komplikasjon per 10 000 test. Det betyr i praksis at vi måtte testet non-stop hele arbeidsuken, 52 uker i i året, i >5 år for å møte på en komplikasjon.

Skjermbilde 2018-10-08 kl. 09.50.53.png

Selv for de mest utsatte risiko-gruppene med høy alder, hjertesvikt, hypertrofisk kardiomyopati, pulmonær hypertensjon og aortisk stenose, skjer det komplikasjoner i mindre enn 0,2% av tilfellene. Den vanligste komplikasjonen hos denne gruppen er forhøyet puls etter testing.

Forskningslitteraturen konkluderer derfor med at kondisjonstesting er en trygg prosedyre med høy klinisk verdi.