Helsebevisste

Skjermbilde 2019-12-31 kl. 12.18.38.png

God helse er produktet av flere faktorer som trening, søvn, kosthold, alkoholinntak og stress. Trening er m.a.o ikke den eneste som er viktig for å ha god helse, men det spiller en helt sentral rolle.  Å ha kjennskap til sin fysiske form og trene riktig vil derfor gi deg betydelig helseeffekt.

 

Ønsker du å vite hvilke trening som gir optimal helsegevinst? Det kan vi hjelpe deg med! 

Kartleggingstime

En kartleggingstime av din fysiske helse består først og fremst av å evaluere ulike fysiske parametere som er av betydning for helsen din. Etterpå snakker vi om hva som skal til for å bedre disse, hvor mye som  skal til og hva du kan forvente på kort og lang sikt.

Skjermbilde 2019-12-31 kl. 13.22.09.png

KARTLEGGING

1 399 kr (SORT + BLÅ)

 999  kr (SORT)

 999  kr (ORANSJ)

VEILEDNING*: 499 KR

Skjermbilde 2020-01-02 kl. 12.47.18.png

PERSONLIG TRENING

Enkel:     700  kr (40 min)

Medium: 900  kr (60 min)

Dobbel:  1 150 kr (90 min

*veiledning inkluderer 35 min gjennomgang av resultater i etterkant av test.

Vi evaluerer følgende

Kroppskomposisjon

Skjermbilde 2020-01-05 kl. 12.23.47.png

- Høyde

- Vekt

- Midjemål

- Fettprosent 

- Fettfri masse

- Fettmasse

Hjerte/kar-funksjon

Skjermbilde 2019-12-31 kl. 13.22.09.png

- Oksygenopptak (kondisjon)

- Biologisk alder

- Makspuls (bpm)

- Treningssoner

- Maksimal arb.belastning

Styrke & Power

Skjermbilde 2019-12-29 kl. 12.18.17.png

- Maksimal kraftutvikling

- Power (eksplosiv styrke)

- Forkortningshastighet

Har du noen spørsmål? Da kan du kontakte oss HER.

  • Facebook
  • Instagram

Følg oss på Facebook og Instagram: Her poster vi nye og spennende helsefakta hver dag.